Search for tag: "kth library"

Kurslitteratur

En av de första informationssökningarna du behöver göra när du inleder en kurs är antagligen att leta reda på din kurslitteratur. Den här videon ger dig…

From  Pontus Juth 228 plays

Databaslistan

När du söker information för dina studier behöver du ofta hitta forskning. Mycket av forskningen finns inte fritt publicerad på nätet och går inte att…

From  Pontus Juth 191 plays

Databaser

Olika sökverktyg har olika syften och det gäller att använda rätt sökverktyg för rätt syften. I den här videon får du veta mer om hur du kan tänka…

From  Pontus Juth 195 plays

Sökteknik

När du ska söka information i en vetenskaplig databas så finns det vissa söktekniker du kan använda för att få bättre resultat. Denna video ger dig…

From  Pontus Juth 230 plays

Förbättra din sökning

När du har byggt upp en sökstrategi kan använda den i olika vetenskapliga databaser. Vanligen finns det olika funktioner för att förbättra sökningen, exempelvis…

From  Pontus Juth 155 plays

Sökstrategi

För att göra en effektiv sökning behöver du en sökstrategi. Det betyder att du behöver hitta relevanta sökord och använda söktekniska verktyg för…

From  Pontus Juth 167 plays

Zotero in Word

In this video we show how you can use the Zotero plug-in in Word to automatically generate in text-citations and a reference list in your preferred reference style.

From  Miritt Zisser 7 plays

Organizing references in Zotero

In this video we demonstrate different functions you can use to organize the references in Zotero. The video is an adapted and translated version of Ditt Zoterobibliotek - Organisera och göra…

From  Miritt Zisser 23 plays

Adding references to Zotero

In this video we go through different ways of adding references to the reference management program Zotero. The video is an adapted and translated version of Lägga till referenser i Zotero by…

From  Miritt Zisser 50 plays

Är informationen aktuell?

I den här videon får du veta mer om varför det är viktigt att använda aktuella källor i sitt akademiska arbete. Filmen riktar sig till studenter och är en del av…

From  Miritt Zisser 113 plays

Vad är syftet med informationen?

Den här videon handlar om att försöka förstå mer om olika källors syfte. Finns det en dold agenda? Vinstintresse? Eller handlar det snarare om att informera eller…

From  Miritt Zisser 136 plays

Vad är det för en typ av källa och var är den publicerad?

För att kunna avgöra om en källa är lämplig att använda är det viktigt att ta reda på var och hur informationen har blivit publicerad. Har den blivit granskad…

From  Miritt Zisser 142 plays

Vem är avsändaren?

Innan man använder sig av en källa i sitt akademiska arbete är det viktigt att värdera dess trovärdighet och pålitlighet. Ett bra sätt att börja göra…

From  Miritt Zisser 135 plays

Publikationstyper

I den här videon får du lära dig att känna igen olika typer av publikationer som till exempel vetenskapliga artiklar, myndighetsrapporter och e-böcker. Filmen riktar sig…

From  Miritt Zisser 137 plays

Kursintroduktion: Söka, värdera, referera

Den här videon är en introduktion till den öppna kursen Söka, värdera, referera. Vi berättar om formen och innehållet för kursen. Filmen riktar sig till…

From  Miritt Zisser 186 plays

Hur många källor behöver du?

I den videon går vi igenom hur man kan bedöma hur många källor det är lämpligt att använda för en viss uppgift. Filmen riktar sig till studenter och…

From  Miritt Zisser 212 plays