Search for tag: "källkritik"

Är informationen aktuell?

I den här videon får du veta mer om varför det är viktigt att använda aktuella källor i sitt akademiska arbete. Filmen riktar sig till studenter och är en del av…

From  Miritt Zisser 121 plays

Vad är syftet med informationen?

Den här videon handlar om att försöka förstå mer om olika källors syfte. Finns det en dold agenda? Vinstintresse? Eller handlar det snarare om att informera eller…

From  Miritt Zisser 148 plays

Vad är det för en typ av källa och var är den publicerad?

För att kunna avgöra om en källa är lämplig att använda är det viktigt att ta reda på var och hur informationen har blivit publicerad. Har den blivit granskad…

From  Miritt Zisser 151 plays

Vem är avsändaren?

Innan man använder sig av en källa i sitt akademiska arbete är det viktigt att värdera dess trovärdighet och pålitlighet. Ett bra sätt att börja göra…

From  Miritt Zisser 149 plays

Publikationstyper

I den här videon får du lära dig att känna igen olika typer av publikationer som till exempel vetenskapliga artiklar, myndighetsrapporter och e-böcker. Filmen riktar sig…

From  Miritt Zisser 152 plays

Kursintroduktion: Söka, värdera, referera

Den här videon är en introduktion till den öppna kursen Söka, värdera, referera. Vi berättar om formen och innehållet för kursen. Filmen riktar sig till…

From  Miritt Zisser 195 plays

Var hittar jag den typ av källor jag behöver

I den här videon går vi igenom var man kan hitta källor som passar utifrån ens frågeställning. Filmen riktar sig till studenter och är en del av den öppna…

From  Miritt Zisser 239 plays

Vetenskaplig litteratur

I den här videon går vi igenom vad som är utmärkande för just vetenskaplig litteratur. Filmen riktar sig till studenter och är en del av den öppna webbkursen…

From  Miritt Zisser 172 plays