Search for tag: "informationssökning"

Kurslitteratur

En av de första informationssökningarna du behöver göra när du inleder en kurs är antagligen att leta reda på din kurslitteratur. Den här videon ger dig…

From  Pontus Juth 228 plays

Databaslistan

När du söker information för dina studier behöver du ofta hitta forskning. Mycket av forskningen finns inte fritt publicerad på nätet och går inte att…

From  Pontus Juth 191 plays

Databaser

Olika sökverktyg har olika syften och det gäller att använda rätt sökverktyg för rätt syften. I den här videon får du veta mer om hur du kan tänka…

From  Pontus Juth 195 plays

Sökteknik

När du ska söka information i en vetenskaplig databas så finns det vissa söktekniker du kan använda för att få bättre resultat. Denna video ger dig…

From  Pontus Juth 230 plays

Förbättra din sökning

När du har byggt upp en sökstrategi kan använda den i olika vetenskapliga databaser. Vanligen finns det olika funktioner för att förbättra sökningen, exempelvis…

From  Pontus Juth 155 plays

Sökstrategi

För att göra en effektiv sökning behöver du en sökstrategi. Det betyder att du behöver hitta relevanta sökord och använda söktekniska verktyg för…

From  Pontus Juth 167 plays

Kursintroduktion: Söka, värdera, referera

Den här videon är en introduktion till den öppna kursen Söka, värdera, referera. Vi berättar om formen och innehållet för kursen. Filmen riktar sig till…

From  Miritt Zisser 186 plays

Hur många källor behöver du?

I den videon går vi igenom hur man kan bedöma hur många källor det är lämpligt att använda för en viss uppgift. Filmen riktar sig till studenter och…

From  Miritt Zisser 212 plays

När behöver du söka efter information?

I den här videon går vi igenom hur man gör för att identifiera sitt informationsbehov - ta reda på vad man behöver veta - för att därefter kunna hitta…

From  Miritt Zisser 270 plays

Var hittar jag den typ av källor jag behöver

I den här videon går vi igenom var man kan hitta källor som passar utifrån ens frågeställning. Filmen riktar sig till studenter och är en del av den öppna…

From  Miritt Zisser 220 plays

Google scholar - en introduktion

From  Miritt Zisser 6 plays

Google Scholar - an introduction

A quick introduction to Google Scholar.

From  Miritt Zisser 13 plays

Öppen tillgång i The Lens

Kort genomgång av hur man hittar öppet tillgängligt material i databasen The Lens.

From  Miritt Zisser 19 plays

Öppen tillgång i Pubmed

I den här videon får du lära dig hur du kommer åt material som är fritt tillgängligt i dataasen Pubmed. Attmaterial är öppet tillgängligt betyder att…

From  Miritt Zisser 25 plays

Search in Web of Science using one specific, known article as the starting point

In this tutorial we demonstrate how you can use a known article as a starting point to construct a search, tracking the citations back and forward, and finding relevant search terms. The search is…

From  Miritt Zisser 12 plays

Search in the Library tool Primo

Introduction to KTH Library search tool Primo.(CC BY 4.0)

From  Magdalena Svanberg 114 plays