Search for tag: "sökstrategi"

Förbättra din sökning

Blev sökningen inte som du hoppades? Här får du mer tips på hur du kan söka för att få bättre träffar.

From  Lenita Brodin Berggren on November 30th, 2020 32 plays

Från frågeställning till sökord

Här går vi igenom hur du konstruerar en bra sökning i databaserna.

From  Lenita Brodin Berggren on November 30th, 2020 41 plays