Search for tag: "praktiknära forskning"

K-ULF - A short overview

KULF (Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning) projektet är en del av den nationella försöksverksamheten ULF. Det är en nationell…

From  Madeleine Tucker Smith on August 16th, 2021 54 plays

K-ULF - Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning

KULF (Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning) projektet är en del av den nationella försöksverksamheten ULF. Det är en nationell…

From  Madeleine Tucker Smith on August 16th, 2021 130 plays