Search for tag: "räddningsinsatser"

Session 2 - Trygghet och säkerhet i staden och på landet

Chair: William Wikström, BRÅ Brott och brottsförebyggande arbete i glesbygd - Nationellt, regionalt och lokalt arbete Speaker: Linda Lindblom, Brottsförebyggande rådet…

From  Vania Ceccato on October 1st, 2020 21 plays