Search for tag: "jörgen eklund"

Riktlinjer för tekniska mätningar av buller - STH 161109!

Föreläsning på STH om Riktlinjer för tekniska mätningar av buller 161109! - Clipped by @cko Carlson OBSERVERA att ljudnivån är lite låg så den som…

From  Acko Carlson on March 23rd, 2018 5 plays