Search for tag: "institutionen för lärande"

K-ULF - A short overview

KULF (Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning) projektet är en del av den nationella försöksverksamheten ULF. Det är en nationell…

From  Madeleine Tucker Smith on August 16th, 2021 52 plays

K-ULF - Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning

KULF (Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning) projektet är en del av den nationella försöksverksamheten ULF. Det är en nationell…

From  Madeleine Tucker Smith on August 16th, 2021 114 plays

K-ULF - Digitalt skrivande: En möjlighet eller ett hinder i dagens klassrum? Alexandra Jevring

KULF-projektet är en del av den nationella försöksverksamheten ULF. Det är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan…

From  Madeleine Tucker Smith on June 24th, 2021 48 plays

SoTL - Scholarship of Teaching & Learning KTH conference - PechaKucha

This is a PechaKucha about the SoTL conference. It is a storytelling format where a presenter shows 20 slides for 20 seconds of commentary each (6 minutes and 40 seconds total). Pecha Kucha was…

From  Madeleine Tucker Smith on November 3rd, 2020 100 plays