Search for tag: "brÅ"

Session 1 - Opening and plenary session: Safety, resilience and community: Challenges and opportunities beyond the city

This video contains the opening and the plenary sessions of the online Colloquium “Safety, resilience and community: Challenges and opportunities beyond the city”, organised by Safeplaces…

From  Vania Ceccato on October 1st, 2020 50 plays

Session 2 - Trygghet och säkerhet i staden och på landet

Chair: William Wikström, BRÅ Brott och brottsförebyggande arbete i glesbygd - Nationellt, regionalt och lokalt arbete Speaker: Linda Lindblom, Brottsförebyggande rådet…

From  Vania Ceccato on October 1st, 2020 21 plays